Motiver

Gravert og siluett

Helt siden begynnelsen av 90-tallet har vi gravert ulike treverk- og skiferprodukter. Vi tegner motiv etter ønske.

Her er et lite utvalg av motivene Vinstra Treskilt har til skiferskiltene. Men vi lager motivet du ønsker, uten pristillegg.