Motiver

Gravert og siluett

Helt siden begynnelsen av 90-tallet har vi gravert ulike treverk- og skiferprodukter. Vi tegner motiv etter ønske.